Logotipo NEDITO NEDITO
Logotipo Xunta de Galicia NEDITO
Datos da editorial
Éste será o correo electrónico utilizado para realizar as comunicaciones dende o sistema (avisos, correos de renovación de contrasinales, etc.)
Para a importación das suas publicaciones dende DILVE este campo ten que coincidir co nome en DILVE da editorial. Pode revisalo nesta lista, na columna "NOMBRE DILVE": https://web.dilve.es/participantes-bdd/
Datos a efectos de facturación
Engadir persoas autorizadas pola editorial Introduza os datos das persoas que van actuar como contacto e para as cales vaise activar un usuario no sistema (o usuario por defecto, co mesmo NIF que a editorial, crearáse automaticamente).
DNI* Correo electrónico* Nome* Apelidos*